ארכיטקטורה ואדריכלות מבנים , גורדי שחקים כמבנים חכמים ביפן